Audytor rysuje wykres
Rozwój

5 powodów, dla których warto przeszkolić audytorów wewnętrznych ISO

Systemy zarządzania jakością wnoszą do przedsiębiorstw wiele korzyści. Jedną z nich jest możliwość dostania się na listy preferowanych dostawców dużych firm. Jednak aby taki system funkcjonował w organizacji niezbędna jest praca całego zespołu zajmującego się jakością. Jedną z kluczowych ról jest auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

Zrozumienie, do czego służy ISO 

Podstawowym celem każdego rodzaju edukacji personelu jest upewnienie się, że wiedza jest wykorzystywana w praktyce – dotyczy to także szkolenia audytorów wewnętrznych. Zbyt często audyty są postrzegane jako ćwiczenia polegające na zaznaczaniu pól, a nie jako metoda monitorowania jakości i identyfikowania ulepszeń. Dobry kurs ISO pomoże to zmienić, dając firmie skuteczne narzędzie do poprawy swojej działalności.  

Obniżenie kosztów 

Wiele firm decyduje się na skorzystanie z usług firm doradczych w celu przeprowadzenia audytów wewnętrznych dla systemów zarządzania. Może to być skuteczne, ale jest to niepotrzebny koszt. Kwota za szkolenie dla audytora wewnętrznego szybko się zwróci nie tylko przez wzgląd na możliwość zrezygnowania z usług firm zewnętrznych, ale również dlatego, że odpowiednio przeszkolona kadra jest w stanie przyczynić się do wydajności firmy poprzez identyfikację obszarów wymagających poprawy. 

Dążenie do doskonałości 

Pracownicy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie właściwego systemu zarządzania jakością, powinni móc wykonywać znacznie więcej niż tylko kompletne formularze potwierdzające stosowanie istniejących procedur. Wykwalifikowany audytor wewnętrzny powinien również mieć możliwość analizowania informacji i identyfikowania możliwości ulepszeń. 

Niwelowanie problemów 

Kwestią, z którą zmaga się każdy sumienny audytor wewnętrzny, jest sposób radzenia sobie z problemami. Zazwyczaj związany jest on z szeregiem niepotrzebnych procesów, a do ich uniknięcia wystarczy odpowiednie szkolenie. Audytor wewnętrzny powinien zorientować się w strategiach komunikacyjnych, aby szybko i efektywnie przekazywać kadrze zarządzającej najważniejsze informacje. 

Korzyści wizerunkowe 

Akredytacja ISO stała się kluczowym narzędziem sprzedaży na rynku B2B, ponieważ wiele firm wymaga od wszystkich swoich dostawców posiadania odpowiednich systemów zarządzania jakością, informacjami i środowiskiem. W związku z tym firmy, które zorganizowały odpowiednie szkolenie audytorów wewnętrznych, są postrzegane bardziej przychylnie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *