Notatki w notatniku i pióro
Finanse

Czym jest zachowek i kto może się o niego starać?

Zachowek można określić mianem ochrony najbliższej rodziny w sytuacji, gdy zostaje ona pominięta w testamencie. Zatem jest to instytucja, która chroni najbliższych zmarłego. Zachowek jest kompromisem pomiędzy prawem spadkodawcy do swobodnego zarządzania swoim majątkiem, a prawem najbliższej rodziny do jego majątku. Jeżeli chcesz starać się o zachowek, powinieneś udać się do adwokata, który pomoże Ci sporządzić odpowiedni wniosek do sądu, a także wskaże wszystkie dokumenty niezbędne do dołączenia do wniosku.

Komu przysługuje zachowek?

Zachowek przysługuje tylko najbliższej rodzinie zmarłego. To właśnie ona jest chroniona przez tę instytucję. Poprzez najbliższą rodzinę rozumie się małżonka, dzieci, wnuki, a także rodziców spadkodawcy bądź też wszystkich tych, którzy otrzymaliby spadek gdyby spadkodawca nie sporządził testamentu. Warto wiedzieć, że nie zawsze wyżej wymienione osoby uprawnione są do zachowku. Dzieje się to w sytuacji, gdy dziedziczą one spadek na mocy ustawy, choć zdarzają się sytuacje, że spadkobierca może również starać się o zachowek. Ma to miejsce, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu, jednak to, co otrzyma nie wystarcza na pokrycie przysługującego mu zachowku. Oczywiście tutaj niezbędną pomocą służy prawnik, który może pomóc sporządzić wniosek o zachowek nawet gdy danej osobie przysługuje prawo do dziedziczenia.

Jaka jest wysokość zachowku?

Zachowek jest tylko częścią całej kwoty spadku. Jednak wysokość zależy od wieku uprawnionego. Jeżeli osoba uprawniona do zachowku jest niezdolna do pracy bądź też jest to osoba małoletnia, to zachowek wynosi nawet 2/3 wartości całego spadku. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku osób dorosłych. Tutaj wartość całej masy spadkowej wynosi ½. Większy ułamek zachowku przysługuje osobom niezdolnym do pracy i małoletnim, dlatego, że zachowek jest instytucją, która ma chronić. Oczywiście jeżeli chodzi o niezdolność do pracy, to musi być ona całkowita, a nie częściowa. Sytuacja jest jeszcze trudniejsza, gdy zmarły cały majątek zapisał np. byłej partnerce bądź też krewnemu, a jednocześnie nie zapisał nic aktualnej żonie czy też dzieciom. Wtedy zarówno małżonka, jak i małoletnie dzieci mogą starać się o zachowek. Małoletnie dzieci otrzymają wyższą kwotę niż żona. W takich sytuacjach niezbędna jest pomoc adwokata. Białystok jest miastem, gdzie prowadzonych jest wiele spraw o zachowek, gdyż coraz więcej osób spisuje testament pomijając swoich najbliższych, np. z powodu konfliktu.

Kto zobowiązany jest do zapłaty zachowku?

Roszczenia o wypłatę zachowku należy kierować do spadkobiercy. Jednak, gdy nie otrzyma on pełnej kwoty to może starać się o wypłatę od osoby, na rzecz której został uczyniony zapis windykacyjny. Tutaj jest jedno „ale”. Otóż kwota nie może być wyższa niż suma wzbogacenia, która wynika z zapisu windykacyjnego. O wypłatę zachowku można starać się także od osoby, która otrzymała darowiznę doliczoną do spadku. Również tutaj kwota nie może być wyższa niż suma darowizny. Termin zapłaty zachowku nie jest do końca jasny. Według przepisów kodeksu cywilnego wypłaty zachowku należy dokonać wedle uznania spadkobiercy. Przedawnienie roszczeń o zachowek ma miejsce po 5 latach. Jednak termin przedawnienia nie oznacza chwili otwarcia testamentu, ale może odnosić się do złożenia wniosku o wypłacenie zachowku, o czym przypomina adwokat. Trzeba uważać, aby nie doszło do przedawnienia, gdyż po 5 latach spadkobierca nie musi wypłacać już zachowku.

Jak wyegzekwować zachowek?

Bywają sytuacje, że osoby zobowiązane do wypłaty zachowku unikają tego obowiązku. W takiej sytuacji należy skierować wniosek do sądu cywilnego. Dzięki temu można uzyskać prawomocne postanowienie, które jest zobowiązujące dla spadkobiorcy. W tym przypadku nie zapłacenie zachowku ma konsekwencje prawne i może wiązać się z postępowaniem windykacyjnym, czy nawet komorniczym.

Jeżeli jesteś najbliższą osobą zmarłego i mimo wszystko zostałeś pominięty w testamencie, to pamiętaj, że możesz starać się o zachowek. Taki zastrzyk gotówki na pewno Ci się przyda, gdyż może stanowić zabezpieczenie Twojej przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *