Przegląd gaśnic
Rozwój

Dlaczego przegląd gaśnic jest tak ważny?

Gaśnice są jednymi z najważniejszych narzędzi w walce z pożarami, a ich skuteczność zależy w dużej mierze od regularnego przeglądu i konserwacji – zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnych placówkach pożar może wybuchnąć w każdej chwili. W takim wypadku gaśnica musi być w pełni sprawna, dlatego tak istotne znaczenie ma przegląd gaśnic.

Niezależnie od rozmiaru oraz miejsca ich wystąpienia pożary stanowią poważne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia, a także mienia. Gaśnice oferują nieraz jedyny sposób na opanowanie pożaru w jego początkowej fazie oraz zapewnienie czasu na ewakuację, zanim ogień osiągnie niekontrolowane rozmiary. Właśnie dlatego musimy mieć pewność, że nasza gaśnica jest w pełni sprawna – w tym celu przeprowadza się przegląd gaśnic.

Minimalizacja ryzyka awarii

Jak każde urządzenie gaśnice podlegają procesowi zużycia i starzenia się. Często przechowywane są również w miejscach, gdzie ich stan pogarsza się pod wpływem czynników takich jak zbyt wysoka temperatura albo uszkodzenia mechaniczne. Jeśli gaśnice nie są regularnie przeglądane i konserwowane, mogą ulec awarii w chwili, gdy najbardziej ich potrzebujemy. Przegląd gaśnic pozwala na wykrycie potencjalnych problemów wynikających ze zużycia lub nieszczelności.

Gwarancja skuteczności gaśnicy

Skuteczność gaśnic jest bezpośrednio związana z ich stanem technicznym. Gaśnice, które nie są regularnie przeglądane, wskutek usterek lub ze względu na niewłaściwy stan zawartości mogą okazać się nieskuteczne w gaszeniu pożaru. Regularny przegląd i konserwacja gaśnic gwarantują, że będą one działać zgodnie z oczekiwaniami w przypadku zagrożenia.

Gaśnica dostosowana do potrzeb

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do potencjalnych zagrożeń, z jakimi możemy mieć do czynienia. To ważne, ponieważ w zależności od rodzaju gaśnice zawierają różne środki gaśnicze. Na przykład gaśnice przeznaczone do gaszenia pożarów klasy A (takich jak drewno i papier) różnią się od gaśnic przeznaczonych do pożarów klasy B (np. oleje i benzyna) czy pożarów klasy C (rozmaite gazy). Przegląd gaśnic pozwala również upewnić się, że mamy odpowiednie gaśnice do konkretnych warunków.

Nie należy również zapomnieć, że przegląd gaśnic w określonych miejscach takich jak budynki mieszkalne, biura, zakłady przemysłowe czy miejsca pracy jest wymagane przez polskie prawo, a niedopełnienie przeglądu może prowadzić do kary grzywny. Regularny przegląd gaśnic pozwala spełnić wymogi, a także zapewnić bezpieczeństwo osobom znajdującym się w miejscu zagrożonym pożarem. Przegląd musi przy tym zostać wykonany przez osobę do tego uprawnioną – usługę tę oferuje Ekofit, firma pomagająca oferująca pomiary środowiska pracy oraz szeroki wybór szkoleń BHP dla pracowników i pracodawców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *