Dywersyfikacja jako metoda na ryzyko inwestycyjne
Finanse

Dywersyfikacja jako metoda zmniejszania ryzyka inwestycyjnego

Artykuł sponsorowany.

Inwestowanie związane jest z ponoszeniem pewnego ryzyka, zwłaszcza jeśli perspektywy zysku wynikające z podjętych działań przez inwestora są wysokie. Im więcej ryzykujemy, tym najczęściej więcej jesteśmy w stanie ugrać na całej inwestycji.

Jednak istnieją skuteczne metody zmniejszania ryzyka inwestycyjnego. To dywersyfikacja. Sprawdźmy, na czym to polega i jak stosować dywersyfikację w odniesieniu do swojego portfela inwestycyjnego?

Na czym polega dywersyfikacja?

Pod pojęciem dywersyfikacji należy rozumieć lokowanie środków finansowych z wykorzystaniem różnych, mniejszych inwestycji. Ekonomiści i analitycy rynkowi doskonale wiedzą, że nie należy wkładać wszystkich jaj do jednego koszyka, a dywersyfikacja właśnie do tego się sprowadza, choć w nieco innym wymiarze. Nie warto stawiać wszystkich pieniędzy na jedną kartę, ponieważ przy pomyłce okazuje się, że stracimy wszystko, co posiadaliśmy.

Przy podejściu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego znajdzie się w nim wiele różnych akcji spółek giełdowych, a prócz tego także i instrumenty nacechowane mniejszym ryzykiem straty, jak np. złoto w formie fizycznej czy też fundusze zrównoważone. Poziom ryzyka zależy od tego, jakie instrumenty znajdą się w naszym portfelu inwestycyjnym. Akcje obarczone są rzecz jasna wyższym ryzykiem, tak jak i wiele instrumentów pochodnych. Warto w parze z nimi wprowadzać do portfela np. obligacje emitowane przez Skarb Państwa. Co prawda te ostatnie nie oferują wysokiego zarobku, ale za to dzięki nim można stworzyć bezpieczną poduszkę finansową taką na wszelki wypadek.

Różne rodzaje dokonywania dywersyfikacji

Inwestorzy mogą przyjąć różne metody dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Możemy dobrać do niego aktywa różnego rodzaju, pochodzące z różnych rynków, a także dobierać inwestycje pod względem różnych celów i horyzontów inwestycyjnych.

Do portfela trzeba wybrać różnego rodzaju aktywa, dla dokonania jego skutecznej dywersyfikacji. Możemy dopasować instrumenty do tego, jakie są nasze możliwości finansowe i jaką prezentujemy tolerancję względem istniejącego ryzyka inwestycyjnego. Jeśli jesteśmy skłonni do podjęcia wysokiego ryzyka, jak najbardziej w portfelu umieścić możemy akcje spółek, które znajdują się na giełdzie papierów wartościowych, także jeśli chodzi o spółki debiutujące na giełdzie. Potrafią one w stosunkowo krótkim czasie dostarczyć wysokich zysków swoim inwestorom, ale i obarczone są ryzykiem strat, jeśli okaże się, że ich cena była przeszacowana na debiucie.

W parze z nimi dla zrównoważenia ryzyka w portfelu inwestycyjnym powinny znaleźć się aktywa, które są bezpieczne, jak obligacje czy złoto – w formie papierowej lub fizycznej. Zamożniejszy inwestor może też zainwestować w nieruchomości, które w dłuższej perspektywie czasu okazać się mogą źródłem niebagatelnych zysków, choć na nie trzeba będzie trochę poczekać.

Dywersyfikacja może również dotyczyć różnych celów i horyzontów inwestycyjnych. Akcje posłużyć mogą nam do agresywnego, krótkoterminowego inwestowania, z nastawieniem na maksymalizację zysku. Jednak już złoto czy nieruchomości dają poczucie bezpieczeństwa finansowego, mają gwarantować ochronę pieniądza przed utratą wartości w czasie, a także przynieść zyski, ale w dłuższym horyzoncie czasowym. Zobacz też: https://www.xtb.com/pl/edukacja/etf-wig20-mwig40

Dlaczego warto stosować dywersyfikacje?

Podstawową kwestią przy inwestowaniu pieniędzy z wykorzystaniem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego jest ograniczanie ryzyka. Inwestor nie jest w stanie przewidzieć, jak będą kształtowały się ceny wybranych instrumentów w przyszłości. Dlatego przy lokowaniu mniejszych kwot w różne aktywa można sprawić, że nawet strata na jednej inwestycji nie spowoduje utraty całego posiadanego przez inwestora kapitału. Uzyskuje on w związku z tym wyższy komfort psychiczny lokowania środków finansowych. Dużym plusem dywersyfikacji jest elastyczność, ponieważ inwestor sam może określić akceptowalny poziom ryzyka i dostosowywać jego poziom do aktualnych potrzeb i możliwości finansowych.

1 Comment

  1. świetny artykuł!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *