rzeźby małp
Rozwój

Jak i dlaczego należy walczyć z hałasem?

W dzisiejszych czasach szybkiego rozwoju cywilizacji hałas jest jednym z najpoważniejszych problemów destrukcyjnie wpływających na człowieka i środowisko, w jakim żyje. Mimo że jego szkodliwy wpływ na ludzi i inne istoty żyjące jest jeszcze często bagatelizowany, coraz częściej podejmowane są działania zmierzające do ochrony środowiska przed hałasem i jego negatywnymi skutkami.

Jak hałas wpływa na człowieka i środowisko naturalne?

Pochodzący z działalności przemysłowej i generowany w dużej mierze przez środki transportu hałas może źle wpływać na ludzkie zdrowie. Długotrwałe narażenie na jego wysoki poziom, lub powodowane nim wibracje, mogą nie tylko uszkadzać słuch, ale też oddziaływać na psychikę i układ nerwowy. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do skoków ciśnienia tętniczego i ataków serca. Okazuje się, że nie tylko na ludzi hałas działa negatywnie, ale i na zwierzęta. Dochodzi do pogorszenia jakości całego środowiska przyrodniczego, zmiany zachowań ptaków i innych zwierząt, a nawet do zmniejszenia ich populacji.

Jakie działania pomagają w walce z hałasem?

Wobec coraz poważniejszego zagrożenia spowodowanego hałasem podejmuje się szereg działań, które mogą pomóc z nim walczyć. Do najważniejszych należą badania akustyczne, dzięki którym sprawdza się poziom natężenia dźwięków w otoczeniu oraz wibracji od nich pochodzących. Jeśli pomiary wykażą przekroczenie norm, stosuje się różne środki mające na celu wyciszenie danego obszaru, takie jak ekrany akustyczne, obudowy, czy tłumiki. Najlepiej jednak jeśli już na etapie projektowania obiektów przemysłowych, ciągów komunikacyjnych, czy budynków mieszkalnych przeprowadzi się takie pomiary i naniesie na mapy akustyczne. Pozwoli to na korekty i działania zabezpieczające już na etapie budowy.
Ludzka wrażliwość na hałas i wytworzone przez niego wibracje jest kwestią indywidualną. Jeśli jednak natężenie dźwięku, lub długotrwały jednostajny szum przekroczy dopuszczalne normy, poważnie szkodzi ludziom i zwierzętom. Przeprowadzenie badań akustycznych na takich terenach może skutecznie pomóc w ochronie środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *