Rodzina trzyma sie razem podczas terapii rodzinnej
Rodzina

Jaką rolę pełni rodzina w terapii uzależnień u dzieci i młodzieży?

Uzależnienie od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie podstawowej komórki społeczeństwa, jaką jest rodzina. Z drugiej jednak strony wsparcie najbliższych oraz ich pomoc stanowią nieodzowny element terapii uzależnień u dzieci i młodzieży. Przyjrzyjmy się bliżej temu aspektowi i dowiedzmy się, jakie czynniki mają wpływ na skuteczność terapii oraz jakie strategie może zastosować rodzina w celu efektywnego wsparcia w procesie wychodzenia z nałogu.

rodzina tylem patrzaca na zachod slonca.jpeg

Rola rodziny -jakie czynniki wpływają na skuteczność terapii?

Rola rodziny w terapii uzależnień dzieci i młodzieży odgrywa kluczową rolę w procesie leczenia i poprawy ich zdrowia psychicznego oraz emocjonalnego. Aktywne zaangażowanie rodziców w proces terapeutyczny ma duże znaczenie dla skuteczności terapii dzieci i młodzieży. Niezwykle ważne jest, aby najbliżsi również włączali się i angażowali w proces terapii, ponieważ dzieci i młodzież o wiele chętniej będą w niej uczestniczyć, jeżeli będą czuć oparcie, akceptację i wsparcie ze strony rodziców.

Jakość relacji między rodzicami a dzieckiem jest niezwykle istotna dla skuteczności terapii. Dzieci i młodzież będą bardziej otwarci i chętni do uczestnictwa w terapii, jeśli będą mieć zaufanie do swoich rodziców i będą czuć się akceptowane. Kolejnym czynnikiem wpływającym na skuteczność terapii jest budowanie odpowiednich wzorców zachowań. Rodzice, już od najmłodszych lat, stają się dla swoich pociech, swego rodzaju modelami. To, w jaki sposób my jako rodzice postrzegamy siebie, odzywamy się do siebie nawzajem, jakie sposoby rozwiązywania problemów obieramy, jak radzimy sobie z różnymi porażkami-to wszystko będzie mieć wpływ na to, jaką drogę rozwiązywania problemów i rozładowania emocji obierze nasze dziecko. Diametralne znaczenie w powodzeniu terapii ma również komunikacja w rodzinie. Jeżeli jej członkowie wzajemnie się wspierają, wówczas dziecko czuje się rozumiane, kochane i akceptowane, co ma wpływ na pozytywne efekty terapii.

Jakie strategie może zastosować rodzina, aby wesprzeć proces zdrowienia dzieci i młodzieży?

Najczęściej występujące nałogi u dzieci i młodzieży stanowią uzależnienie od narkotyków, alkoholu, palenia, czy nadmierne korzystanie z technologii. W procesie wychodzenia z nałogu rodzina powinna brać w nim aktywny udział. Pomocne mogą być w tym sprawdzone strategie, które przyspieszają i ułatwiają powrót młodocianej osoby uzależnionej do normalnego życia.

uscisk mama corka.jpeg

Zrozumienie i akceptacja

Zrozumienie i akceptacja są fundamentem owocnej komunikacji oraz budowy wzajemnego zaufania. Jeżeli nasze dziecko jest uzależnione, powinniśmy postarać się przyjąć jego punkt widzenia i postarać się zrozumieć, jakie emocje i uczucia nim targają. Wymaga to wprawdzie dużej dawki empatii, ale stanowi punkt wyjścia do dalszych działań.

Rola i sposób komunikacji

Należy przyjrzeć się bardzo głęboko sposobom komunikacji panującym w rodzinie. Nasze komunikaty i oczekiwania powinny być precyzowane jasno i klarownie, z zachowaniem spokojnego tonu i szacunku do drugiej osoby. Za wszelką cenę powinniśmy unikać wykonywania obowiązków domowych za nasze dziecko, za to cały czas powinniśmy mu przypominać i egzekwować wykonywanie codziennych obowiązków.

Edukacja rodziny

Wiedza na temat szkodliwości nałogów jest dla dzieci i młodzieży niezwykle istotna. Pomaga bowiem zrozumieć, jakie konsekwencje niesie za sobą używanie substancji uzależniających. Rodzina powinna również wspólnie zdobywać informacje na ten temat, aby lepiej zrozumieć zagrożenia i móc odpowiednio wcześnie zareagować w obliczu pojawiających się problemów.

Wsparcie emocjonalne

Rodzina powinna zapewniać wsparcie emocjonalne swojemu dziecku, tak aby nawet w procesie wychodzenia  z nałogu czuło się ono w pełni akceptowane. Jako rodzice powinniśmy wyraźnie okazywać naszemu dziecku zrozumienie, akceptację i miłość. W ten sposób dziecko będzie czuło się bardziej zmotywowane do zmian oraz będzie lepiej radzić sobie z pojawiającymi się po drodze problemami i trudnościami.

Stawianie granic i konsekwencje

Stawianie granic i konsekwencji jest jednym z kluczowych elementów wsparcia uzależnionej młodzieży w procesie wyjścia z nałogu i zapobiegania nawrotom. Wspiera ono rozwijanie samodyscypliny u uzależnionej młodzieży, co pomaga w pokonywaniu trudności związanych z wyjściem z nałogu. Wprowadzenie konsekwencji w odpowiedzi na nieodpowiednie zachowania pomaga uzależnionej młodzieży zrozumieć, że jej wybory mają realne konsekwencje dla niej oraz dla najbliższych. Ponadto dziecko uczy się, że zasady postępowania dotyczą wszystkich członków rodziny bez wyjątku.

trudna rozmowa corka mama kanapa.jpeg

Jak wygląda terapia rodzinna?

Terapia rodzinna to rodzaj terapii, który skupia się na wzajemnych relacjach, komunikacji i dynamice między członkami rodziny. Głównym celem terapii rodzinnej jest wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów, poprawa umiejętności komunikacyjnych oraz wzmacnianie więzi i wsparcia w rodzinie. Może być stosowana w różnych sytuacjach życiowych, również w przypadku uzależnień od substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży. Podczas terapii rodzinnej terapeuta analizuje wzorce zachowań i interakcji między członkami rodziny, identyfikując te, które mogą przyczyniać się do problemów. Następnie wspólnie pracuje z rodziną nad modyfikacją negatywnych wzorców i wprowadzeniem zdrowszych, co skutkuje poprawą relacji rodzinnych, budową akceptacji, szacunku i zaufania.

Leczenie uzależnień Wrocław- skorzystaj z profesjonalnej pomocy specjalistów z ośrodka leczenia uzależnień Przebudzenie

Jeżeli Twoje dziecko potrzebuje pomocy, nie powinieneś działać tylko i wyłącznie na własną rękę. Najlepszym rozwiązaniem może okazać się terapia uzależnień we Wrocławiu realizowana w ośrodku leczenia uzależnień Przebudzenie. Dlaczego powinieneś skierować swoje kroki właśnie tam? Ponieważ jest to miejsce, w którym w atmosferze opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu oraz pod opieką doświadczonych specjalistów można podjąć skuteczne leczenie uzależnień. Z problemem wyjścia z nałogu bardzo trudno poradzić sobie samemu, tym bardziej, jeżeli problem ten dotyczy naszego dziecka. Pewnie i nam samym jest trudno sobie z tym wszystkim poradzić. Doskonale o tym wiemy, dlatego prowadzimy terapię nie tylko dla osób uzależnionych, lecz również pomoc psychologiczną dla ich Rodzin. One również potrzebują realnego wsparcia, aby móc zerwać z brzemieniem cierpienia i towarzyszącego mu często współuzależnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *