Nowoczesna linia produkcyjna w firmie
Technologia

Linie produkcyjne kiedyś a dziś – co zmieniło się na przestrzeni lat?

Dla przedsiębiorstw produkcyjnych od zawsze celem było zmaksymalizowanie ilości wyprodukowanych dóbr w jak najkrótszym czasie. Postęp technologiczny i automatyzacja linii produkcyjnych zmieniły warunki pracy i styl życia ludzi, a przede wszystkim sam sposób, w jaki ludzie produkują rzeczy. Co zmieniło się na przestrzeni tylu lat? Jak wyglądała produkcja kiedyś, a jak wygląda dziś?

Historia linii produkcyjnej

Linia produkcyjna została wynaleziona przez koncern Ford’a w grudniu 1913 roku. To właśnie Henry Ford zapoczątkował proces produkcji masowej, a swoim wynalazkiem radykalnie odmienił oblicze branży. Na wyprodukowanej linii montażowej montowano wówczas samochód osobowy Ford. I nie było to wcale takie łatwe. Dochodziło do wielu pomyłek i przestojów. Wpływ na to miało przerzucenie się na nowe reguły ze starych i wyuczonych rzemieślniczych zasad. Aby produkcja szła wydajniej koncern Ford’a musiał przeszkolić wszystkich pracowników i na nowo zorganizować pracę na każdym stanowisku. Wyszło to im na dobre, gdyż rok później czas montażu samochodu został maksymalnie zredukowany.

Jak zauważa ekspert z firmy INTER-TECH: masowa produkcja sprawiła, że w latach dwudziestych aż dziewięćdziesiąt procent wszystkich pojazdów na świecie, wyjechało z fabryki Forda. Podczas gdy wcześniej samochód był składany na jednym stanowisku, teraz pojazdy produkowano etapami na przenośniku, co przyspieszyło proces i obniżyło koszty. Zautomatyzowanie produkcji przemysłowej niezwykle wpłynęło na świat, a dzięki temu możliwy był dostęp do tańszych towarów.

Jak wygląda linia produkcyjna dziś?

Wraz z wdrożeniem automatyzacji linii produkcyjnych za pomocą programowalnych sterowników, przedsiębiorstwa produkcyjne zyskały możliwość automatyzacji całego procesu produkcji. Obecnie w przemyśle wykorzystuje się technologie informacyjne i komunikacyjne. Dzisiaj jest on określany mianem „Przemysł 4.0”, gdzie skomputeryzowane systemy produkcji wyposaża się w łącza sieciowe oraz tworzy się ich cyfrowe systemy bliźniacze. Dzięki temu możliwa jest komunikacja z innymi obiektami, a produkcja jest coraz mniej zależna od czynnika ludzkiego.

Automatyzacja linii produkcyjnych sprawiła, że pracownicy są jedynie czynnikiem zarządzającym i nadzorującym pracę maszyn, a urządzenia są praktycznie samowystarczalne i bezobsługowe. Warto nadmienić, że współczesna linia produkcyjna wykorzystywana jest nie tylko do samej produkcji, ale także do transportu lub pakowania gotowych elementów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *