Nowe trendy w spirometrii
Zdrowie

Nowe trendy w spirometrii: zastosowanie rozszerzonej spirometrii i jej rola w diagnozowaniu wczesnych etapów chorób płucnych

Badanie spirometryczne to miarodajna, powszechnie dostępna i bezpieczna metoda diagnozowania i kontroli chorób płuc. Spirometria rozszerzona (z próbą rozkurczową) ma szczególne znaczenie w wykrywaniu astmy oskrzelowej i POChP. Dlaczego w przypadku wystąpienia niepokojących objawów warto wykonać ją jak najwcześniej? Wyjaśniamy.

Spirometria a spirometria rozszerzona – nowoczesne badania w pulmonologii

Spirometria, czyli podstawowa procedura pomiarowa w pulmonologii, umożliwia całościową ocenę czynności płuc. Pozwala określić objętość powietrza wdychanego i wydychanego oraz przepływ powietrza w różnych fazach cyklu oddechowego. Do przeprowadzenia tego badania służy urządzenie zwane spirometrem, które jest wyposażone w ustnik. Podczas spirometrii pacjent – przez ustnik – wykonuje wdechy i wydechy powietrza według wskazówek technika. Najważniejszym etapem jest maksymalny wydech (powinien on trwać co najmniej 6 sekund). Na całość badania spirometrycznego składają się trzy próby.

Wariant rozszerzony spirometrii – spirometria z próbą rozkurczową – informuje o stopniu odwracalności obturacji. Odwracalność obturacji obserwuje się w przebiegu np. astmy. Nieodwracalna obturacja jest charakterystyczna dla przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Wykonanie próby rozkurczowej to etap kluczowy w tych chorobach. Przeprowadzenie spirometrii rozszerzonej wiąże się z koniecznością przyjęcia leku rozszerzającego oskrzela (β2-mimetyku krótkodziałającego) i powtórzenia badania 15–20 minut po inhalacji preparatu. Wynik takiego badania jest dla lekarza podstawą do wprowadzenia leczenia farmakologicznego, np. przeciwastmatycznego.

Wczesne rozpoznawanie chorób płuc. Kiedy wykonać spirometrię rozszerzoną?

Dzięki spirometrii roszerzonej diagnozuje się choroby płuc przebiegające z obturacją już na wczesnym etapie, co prowadzi do zmniejszenia ich skutków, wśród których jest nawet ryzyko przedwczesnego zgonu. Astma oskrzelowa przeważnie reaguje na leczenie małymi dawkami wziewnych glikokortykosteroidów, ale nawet jeśli ma przebieg skąpoobjawowy – nieleczona może doprowadzić do sytuacji zagrożenia życia. Objawami, które powinny skłonić do podjęcia rozszerzonej diagnostyki w kierunku chorób płuc, ze szczególnym wskazaniem na astmę, są m.in. ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech, duszności, a także przewlekły i napadowy kaszel.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *