Business woman
Technologia

Ocena ryzyka w normie ISO 9001:2015 – zobacz, jak to działa

Aby zapewnić dobrą organizację systemu zarządzania należy zadbać o prawidłowość wdrożenia systemu zarządzania jakością. Jest to narzędzie pozwalające na doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie, osiąganie zamierzonych celów, a także zmaksymalizowanie działań i ograniczenie wystąpienia mniej pożądanych. Norma ISO 9001:2015 oparta jest na ryzyku i szansach. Zobacz, jak to działa.

Ryzyko szansą na rozwój

Zarządzanie przedsiębiorstwem nie jest łatwą sprawą. Codziennie włodarze muszą podejmować decyzje, które wiążą się z ryzykiem. Niemniej jednak, umiejętność zidentyfikowania ryzyka i świadomość jego wystąpienia to jedna z wytycznych normy ISO 9001:2015. W związku z tym należy przeanalizować cały proces produkcyjny i podczas jego testowania zidentyfikować etapy, które mogą przyczynić się do powstania zagrożenia.

Etapy identyfikacji ryzyka

Do początkowych etapów zalicza się identyfikację szans i zagrożeń, które mogą pojawić się podczas procesu. Wśród zagrożeń wyróżnia się zewnętrzne, które stanowi na przykład konkurencja, czy zmieniające się otoczenie biznesowe, oraz wewnętrzne, które mogą dotyczyć na przykład awarii maszyn produkcyjnych.

Szanse stanowią fundament rozwojowy i pozwalający na doskonalenie działań przedsiębiorstwa. Zarówno zagrożenia, jak i szanse są czynnikami zmiennymi, które muszą być poddawane ciągłej kontroli.

Kolejnym etapem jest określenie prawdopodobieństwa i skutków szans i zagrożeń, która polega na ocenie na podstawie pięciostopniowej skali. Po tym etapie następuje ocena ryzyka i szans. Dokonuje się tego na podstawie prawdopodobieństwa i skutków oraz wyznacza się parametr istotności. Na podstawie tego można ustalić znaczenie ryzyka. Jeśli istotność jest wysoka, oznacza to, że należy wdrożyć działania korygujące i naprawcze do procesu, w celu zapewnienia jego prawidłowego działania. Planowane czynności powinny być konkretne i możliwe do zrealizowania.

Chcesz wiedzieć więcej normie ISO 9001? Odwiedź stronę https://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/quality.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *