Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku
Finanse

Jak sprzedać nieruchomość otrzymaną w spadku?

Nierzadko dochodzi do sytuacji, kiedy w drodze dziedziczenia wchodzi się w posiadanie nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości odziedziczonej w spadku to poważne przedsięwzięcie, do którego warto dobrze się przygotować. Mowa tu nie tylko o zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, ale także o rzetelnej wycenie nieruchomości i przygotowaniu oferty.

Co trzeba wiedzieć, aby skutecznie sprzedać odziedziczoną nieruchomość?

Każdy potencjalny nabywca będzie oczekiwał od sprzedającego przedstawienia dokumentów świadczących o stanie prawnym i technicznym nieruchomości. Kluczowy okazuje się dokument, który potwierdza nabycie nieruchomości przez sprzedającego. W takim przypadku warto zapoznać się z pojęciem poświadczenia dziedziczenia oraz stwierdzenia nabycia spadku. Osoba, która odziedziczyła nieruchomość, powinna także dopilnować kwestii związanej ze stosownym wpisem do księgi wieczystej. Spadkobierca nie może zapomnieć także o tym, że istnieją sytuacje, w których jest on zobowiązany do zapłaty podatku od spadku. Może zdarzyć się także, że jedną nieruchomość dziedziczy kilku spadkobierców. W takiej sytuacji sprzedaż może odbyć się wyłącznie za zgodą wszystkich spadkobierców lub po przeprowadzeniu procedury działu spadku.

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku

Od 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja prawa podatkowego, która znacznie ułatwia sprzedaż odziedziczonej nieruchomości bez konieczności zapłaty podatku dochodowego. Przed tą zmianą, aby sprzedaż nieruchomości nie podlegała opodatkowaniu, musiało upłynąć 5 lat od dnia nabycia spadku przez spadkobiercę. Obecnie termin ten liczy się od daty nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę. Kiedy do sprzedaży nieruchomości dochodzi przed upływem tego terminu, sprzedający jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19% uzyskanego dochodu. Sprzedający ma także możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

Wycena nieruchomości na potrzeby sprzedaży

Wyceną nieruchomości otrzymanej w spadku na potrzeby sprzedaży zajmuje się rzeczoznawca majątkowy. Bazując na znajomości lokalnego rynku oraz na informacjach dotyczących stanu prawnego i technicznego nieruchomości sporządza on operat szacunkowy. Jest to autorska opinia na temat wartości rynkowej nieruchomości zakończona rzetelną wyceną. Operat szacunkowy zachowuje swoją ważność przez 12 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *