Skup przepracowanego oleju przemysłowego
Rozwój

Recykling i zagospodarowanie odpadów olejowych

Przepracowany olej z przemysłu, ze stacji benzynowych i warsztatów, ale nie tylko, stanowi zagrożenie dla ekosystemu, zagraża ludziom oraz zwierzętom. Jest to odpad należący do grupy niebezpiecznych, co oznacza, że oleje odpadowe należy transportować, składować oraz utylizować zgodnie z przepisami określonymi w ustawie. Jak należy przekazać olej przepracowany do utylizacji oraz co dalej dzieje się z odpadami olejowymi?

Właścicielem odpadów olejowych jest właściciel jednostki, która je wytworzyła, czyli właściciel paliw, warsztatu samochodowego czy zakładu przemysłowego, gdzie generowane są odpady olejowe. W świetle prawa to właśnie właściciel odpowiada za prawidłowe zagospodarowanie odpadów należących do grypy niebezpiecznych. Za nieprzestrzeganie przepisów zagrażają kary finansowe, zatem posiadacze zakładów wytwarzających odpady olejowe muszą bezwzględnie stosować się od obowiązujących regulacji. Określają one sposoby magazynowania, transportowania odpadów oraz dopuszczalne sposoby ich utylizacji. Odpady olejowe mogą być poddawane recyklingowi poprzez regenerację i przystosowanie do dalszego wykorzystania w rożnych rolach. Dopiero gdy odpad nie nadaje się dłużej do oczyszczania i wykorzystania ze względu na swoje właściwości, powinien zostać poddany unieszkodliwieniu.

Skup przepracowanego oleju

Prawidłowe gospodarowanie odpadami olejowymi stanowi dla właścicieli zakładów obowiązek, który może być kłopotliwy. Dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw wytwarzających regularnie większe ilości olejowych odpadów jest skup przepracowanego oleju. Dzięki temu, że zużyty olej nadaje się do przetworzenia i dalszego wykorzystania, a zatem również do odsprzedaży, posiada on swoją rynkową wartość. Firmy wyspecjalizowane w gospodarowaniu odpadami oferują często darmowy odbiór i transport takiego odpadu w specjalnie zabezpieczonych, przepisowych zbiornikach, w zamian za pozyskanie wartościowego surowca.

Co dalej z przepracowanym olejem?

Olej przepracowany przekazany odpowiedniemu podmiotowi będzie zagospodarowany we właściwy, zgodny z prawem sposób, bezpieczny dla środowiska. Oznacza to, że najprawdopodobniej zostanie on poddany rafinacji i następnie użyty do produkcji na przykład baz olejowych i nie tylko. Olej przepracowany bywa również wykorzystywany w produkcji środków smarowych, komponentów paliwowych, czy paliw na przykład w cementowniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *