Fundusze akcji
Finanse

Fundusze akcji vs fundusze obligacji: Które są dla ciebie lepsze?

Odpowiedź na pytanie czy lepiej inwestować w fundusze obligacji czy akcji zależy od bardzo wielu czynników. Jest wśród nich prognoza sytuacji gospodarczej na konkretnym rynku, ale także indywidualne cechy inwestora, tolerancja na ryzyko, poziom wiedzy ekonomicznej, horyzont i cel inwestycyjny.

Na początek trzeba poczynić pewne zastrzeżenie, które ma zasadnicze znaczenie przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu na rynku kapitałowym. Otóż fundusze obligacji cieszą się opinią mniej ryzykownych i bardziej stabilnych, a ich przeciwieństwem pod tym względem są fundusze akcyjne. W ich wypadku trzeba się liczyć z możliwymi dużymi wahaniami wyceny, bo te są zależne od kursów akcji, w które fundusz inwestuje.

Premia za ryzyko

Jedna z podstawowych zasad rynku kapitałowego głosi, że za większe ryzyko rynek kapitałowy płaci wyższym zyskiem. Ale inwestor musi pamiętać, że ryzyko wiąże się nie tylko z możliwością dużego zarobku, ale również dużej straty. Są ludzie, którzy w myśl zasady „kto nie ryzykuje szampana nie pije” potrafią zaakceptować takie obciążenie, ale dotyczy to tylko niewielkiej grupy.

Oczywiście ryzyko jest różne w wypadku różnych funduszy akcyjnych i nietrudno jest wybrać takie z nich, które można uznać za mniej ryzykowne. Dotyczy to na przykład funduszy szerokiego rynku, inwestujących na stosunkowo stabilnym rynku, w spółki działające w branżach, które mają przed sobą dobre perspektywy…

Mniejszy zarobek, większy spokój

Fundusze obligacji mają opinię bezpieczniejszych. Warto jednak pamiętać, że obligacje nie są równe obligacjom. Rynek oferuje inwestorom obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez skarb państwa oraz obligacje korporacyjne. Te pierwsze, zwane popularnie skarbówkami, są emitowane przez skarb państwa i jest to bez wątpienia jeden z najbezpieczniejszych instrumentów rynku kapitałowego. Problem z tymi obligacjami pojawia się wówczas, gdy jego emitent, w tym wypadku państwo, bankrutuje, ale choć takie wypadki w historii się oczywiście zdarzały (Argentyna, Rosja, Wenezuela), to jednak nie są one zbyt częste.

Opinią niemal równie bezpiecznych obligacji cieszą się papiery emitowane wprawdzie przez korporacje, ale gwarantowane przez skarb państwa. Generalnie jednak obligacje korporacyjne uważane są za instrument niemal równie ryzykowny jak akcje. Tego rodzaju papiery mają z reguły wyższe oprocentowanie niż skarbówki, ale ich posiadacz naraża się na możliwość sporych strat. Dlatego wybierając fundusz obligacji musimy koniecznie zapoznać się z jego polityką inwestycyjną.

Co wybrać: fundusz akcji, czy obligacji?

Nim podejmiemy decyzję zastanówmy się na jak wielkie ryzyko jesteśmy gotowi. Po drugie odpowiedzmy sobie na pytanie co jest naszym celem inwestycyjnym. Jeśli są to wymarzone wakacje, to strata – pojmowana jako czasowy spadek wartości naszych jednostek uczestnictwa – nie będzie nadmiernie dotkliwa, bo na wakacje możemy pojechać rok później, gdy wyniki giełdy się poprawią. Ale jeśli naszym celem jest oszczędzanie na emeryturę, bo spodziewamy się, że wartość ZUS-owskiego świadczenia będzie niewystarczająca, to lepiej ograniczmy ryzyko do minimum.

W gruncie rzeczy jednak dylemat „fundusz akcji kontra fundusz obligacji” jest dylematem fałszywym, a jego rozwiązanie jest proste. Należy tak zbudować swój portfel inwestycyjny, aby były w nim oba rodzaje funduszy. To spowoduje, że nasza inwestycja będzie nie tylko stabilniejsza, ale jeszcze obarczona mniejszym ryzykiem. W takim wypadku musimy tylko pilnować, aby proporcje środków na funduszu akcji i funduszu obligacji odpowiadały aktualnym trendom ekonomicznym.

Zastrzeżenia prawne

Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *