Dziecko rozwiązuje atematyczne zadanie na tablicy.
Rodzina

Jak poznać, że dziecko ma problemy, a nie jest tylko leniem? Poradnik dla pedagogów

Wiele dzieci ma problemy i to różnej natury. Często ich problemy są spowodowane trudną sytuacją w domu. Tutaj rolą nauczyciela jest ustalanie genezy. Nie zawsze uczeń, który źle się uczy jest leniem, bo czasem wynika to z zupełnie innych i często smutnych czynników. Tutaj pojawia się więc pytanie: jak poznać, że dziecko ma problemy, a nie jest tylko leniem? Poradnik dla pedagogów.

Trudne ustalenie problemu

W idealnym świecie wszyscy byliby szczęśliwi, a każde dziecko wychowywało się w dobrej i obdarzającej się szacunkiem rodzinie. Ale świat nie jest idealny i niestety wiele rodzin jest nie tylko patologicznych, ale i dysfunkcyjnych, podobnie jak nie każde dziecko, które ma słabe oceny jest leniem. Jednak ustalenie tego, czy Twój uczeń ma problemy, czy jest mało chętny do nauki, może nastręczać wielu problemów. Nie zawsze dziecko jest w stanie prosić o pomoc werbalnie. Czasem daje znaki niewerbalne, które mogą zostać zbagatelizowane bądź uznane za krnąbrną postawę czy brak szacunku. Dziecko, którego sytuacja w domu jest stabilna nie ma problemów z agresją, chyba że wynika to z określonej choroby czy zespołu. Dziecko żyjące w szczęśliwej rodzinie, gdzie nie ma przemocy ma przyzwoite stopnie. Nie oznacza to, że będzie mieć same dobre oceny, wszak każdy człowiek jest inny. Jednak jeżeli uczeń z piątkowego staje się jedynkowym, to problem może być naprawdę poważny. Oczywiście nie zawsze jest to związane z sytuacją w domu, bo może dochodzić także prześladowanie czy cyber przemoc. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być naprawdę wiele. Niemniej rolą pedagoga jest nie tylko uczenie, ale i dbanie o uczniów.

Gdy dziecko ma problem

Problemy dzieci często są bagatelizowane przez rodziców czy pedagogów. Niestety nieletni mogą nie radzić sobie z rzeczami, które dla osób dorosłych są błahe. Niemniej nie można bagatelizować żadnego problemu dziecka, gdyż nieumiejętność radzenia sobie w określonych sytuacja może też wynikać z nadwrażliwości czy fobii społecznej. Zbliża się np. egzamin z matematyki ósmoklasistów, zatem naturalną koleją rzeczy będzie to, że uczniowie będą się stresować, szczególnie iż nauczanie zdalne się nie sprawdza tak dobrze jakby się chciało. O ile sam stres jest naturalną częścią życia, tak nieradzenie sobie nawet w błahych sprawach – już nie. Stąd trzeba obserwować uczniów, ale ważne są też rozmowy. Dzieci powinny wiedzieć, że z każdym problemem, czy to w domu, czy z rówieśnikami mogą przyjść do Was. Oczywiście wymagać to będzie od Was poświęcenia wolnego czy prywatnego czasu, ale jednak dobro dzieci jest najważniejsze. Pamiętajcie też, że jeżeli dzieci chcą z Wami rozmawiać to oznacza to, że z jakiegoś powodu nie mogą rozmawiać z rodzicami.

Rozwiązywanie problemów uczniów – dobór metod

Czasami sama rozmowa ma już wystarczające działanie terapeutyczne. Problemy dzieci mogą mieć różną naturę, jednak dopiero po samej diagnozie można przejść do ich rozwiązania. Zbliża się egzamin ósmoklasistów. Do liceum szczególnie tego dobrego nie wszyscy uczniowie się dostaną, a więc zależeć im będzie na uzyskaniu dobrych wyników. Jednak, pod wpływem stresu, efekt może być odwrotny. W przypadku dzieci nadwrażliwych konieczna może być terapia. Natomiast jeżeli problemem dzieci jest doświadczanie przemocy rówieśniczej, to współpraca pedagogów, rodziców, a często i policji jest wskazana. Z kolei jeżeli macie podejrzenia, że Wasz uczeń ma trudną sytuację w domu, a być może dochodzi w nim także do przemocy, to niezbędne jest natychmiastowe powiadomienie opieki społecznej, ale i zawiadomienie policji.

Rola nauczyciela w wychowaniu

Rola nauczyciela nie zaczyna się i nie kończy na uczeniu. Bardzo ważna jest ich odpowiedzialność za dzieci i pomoc w razie występowania u nich problemów. Nauczyciel, który zwraca uwagę na swoich uczniów bez problemu może zauważyć to, że ich zachowanie diametralnie się zmieniło. Izolowanie się czy też opuszczanie zajęć oraz opuszczenie się w nauce jasno świadczy, że owe problemy występują.

Każde dziecko trzeba traktować indywidualnie i jednocześnie podmiotowo. Nauczyciel to ktoś więcej niż tylko osoba, która przekazuje wiedzę, bo to także opiekun, który ponosi odpowiedzialność za dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *